Кафедра онкології - Національний медичний універститет ім. О.О.Богомольця

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка Мотузюк Ігор Миколайович, асистент кафедри онкології, кандидат медичних наук, хірург-онколог вищої кваліфікації.

Тел.: +380677199922.

Гурток засновано у 1999 р. Перший набір становив 6 гуртківців, першим старостою був К.Д. Сидоренко (медичний №1 факультет). Першим науковим керівником гуртка був доц. В.Є. Чешук. Основною метою створення студентського наукового гуртка було залучення студентів до наукової діяльності та поглиблене вивчення сучасних методик лікування та діагностики онкологічних захворювань.

0

Керівниками гуртка за весь період його існування були:

1999 – 2002 рр. – доц. В.Є. Чешук;

2002 – 2005 рр. – доц. О.В. Кравченко;

2006 – 2015 рр. доц. О.С. Зотов;

з 2015 р. ас., к.м.н. І.М. Мотузюк.

Мотузюк Ігор Миколайович – керівник наукового гуртка з онкології. Асистент кафедри онкології, кандидат медичних наук, хірург-онколог вищої кваліфікації, автор понад 110 наукових праць, 40 патентів на винахід, працює над дисертаційної роботою на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на рак грудної залози».

Тематика гуртка:

1

Форми роботи:

2

Введено новий вид організації роботи на засіданнях гуртка – засідання у вигляді круглого стола. Такий вид роботи дозволяє залучити більше учасників до підготовки засідання, шляхом розкриття загальної теми декількома доповідачами. Таким чином, до дискусії долучається більше учасників, дискусія проходить більш організовано, як результат – обговорення більшого спектру проблем, досягнення консенсусних рішень. Нововведення знайшло підтримку серед гуртківців і буде розвиватися в подальшому.

Щорічно роботи гуртківців друкуються в Українському науково-медичному молодіжному журналі (фахове видання ВАК України), журналі “Клінічна онкологія”, інших фахових виданнях в Україні та за кордоном.

3

Щорічно студенти-науковці беруть участь в українських та зарубіжних науково-практичних конференціях:

Кожен гуртківець має індивідуальний графік роботи. Загальні збори відбуваються 1-2 рази на місяць на базі Національного Інституту Раку, вул. Ломоносова, 33/43. Тел. кафедри: 450-82-32.