Кафедра онкології - Національний медичний універститет ім. О.О.Богомольця

Тематичні плани та силабуси

https://drive.google.com/drive/folders/16mrczBym8vXrzkcMDxypDK2RkpWmIrxn?usp=sharing