Кафедра онкології - Національний медичний універститет ім. О.О.Богомольця

Зотов Олексій Сергійович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Відповідальний за післядипломну освіту на кафедрі. Ініціатор створення та керівник курсу тематичного удосконалення «Клінічна мамологія».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «онкологія» та «онкохірургія». Стаж роботи за фахом 25 років.

Член Європейського Товариства медичної онкології (ESMO). Автор 125 друкованих наукових праць у провідних вітчизняних і зарубіжних наукових журналах, 6 патентів на винаходи та корисні моделі, 8 навчальних посібників, керівництв і монографій, є співавтором 3 підручників.

Головний редактор журналу «Практична онкологія».

З 2017 р. - член Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України. Пройшов навчання на тренінгу з фармакоекономіки в Утрехтському університеті (Нідерланди), а також тренінги з оцінки технологій охорони здоров’я, що відбувались для членів Експертного комітету.

Лауреат Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота Фортуна» Національної Академії наук України у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм».

Проводить лікувально-діагностичну роботу у хірургічному відділенні КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр», а також консультативну діяльність у інших ЛПЗ міста. Володіє онкологічними і пластичними оперативними втручаннями на молочній залозі, м’яких тканинах, шкірі та лімфатичному апараті. Щорічно виконує біля 100 операцій, 80 інвазійних маніпуляцій, консультує біля 400 пацієнтів.

Володіє англійською (рівень В1-2) та іспанською (рівень А2) мовами.

Регулярно підвищує свій професійний рівень, беручи участь у численних мастер-класах, тренінгах, курсах з підвищення кваліфікації; виступає у якісті доповідача на наукових з’їздах, конференціях, форумах.

Сфера наукових інтересів – лікування доброякісних захворювань та раку молочної залози, онкопластична хірургія, діагностика та лікування пухлин шкіри, ендокринних пухлин оцінка медичних технологій, променева діагностика та комплексне лікування злоякісних пухлин, фармакоекономіка (зокрема, в клінічній онкології), методологія викладання у вищій медичній школі.

Посилання:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xF5U_OcAAAAJ&hl=uk&authuser=1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006610130

https://orcid.org/0000-0002-0730-9575

http://www.mif-ua.com/archive/issue-34764/

Контакти:

E-mail: doctorzotov70@gmail.com

Клінічна база: Київський міський клінічний онкологічний центр.