Кафедра онкології - Національний медичний універститет ім. О.О.Богомольця

Вакуленко Галина Олексіївна

Професор кафедри онкології, доктор медичних наук.

Закінчила Київський ордену Трудового Червоного Прапора медичний інститут за фахом «лікувальна справа» у 1971 році. З 1971 по 1974 - працювала лікарем - акушер-гінекологом у клінічній лікарні №8 м. Києва. З 1974 року - клінічна ординатура, потім аспірантура за фахом «онкологія» при Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному та онкологічному інституті. У 1979 році захистила кандидатську дисертацію за фахом онкологія: «Діагностика та контроль за лікуванням хоріонепітеліоми матки». З 1979 року працювала на кафедрі онкології на посаді асистента, а з 2003 року, після захисту докторської дисертації на тему: «Етіо-патогенетичний підхід до лікування початкових форм раку шийки матки» за фахом «онкологія» обрана за конкурсом та працювала на посаді доцента кафедри онкології. З 2006 року призначена на посаду професора кафедри онкології. Має понад 130 наукових робіт, 2 свідоцтва на винаходи та 4 свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції, співавтор 2-х монографій та 3-х підручників (один з них англійською мовою), 4-х посібників. Проблематика наукових пошуків полягає у розробці методів профілактики раку шийки матки та впровадженні в клінічну діяльність патогенетично обґрунтованих методів органозберігаючого лікування раку шийки матки у жінок молодого віку, а також моніторингу раку шийки матки у вагітних жінок. Виконує оперативні втручання вищого ступеня складності, впроваджує в клінічну практику сучасні методи операцій. На високому науково-методичному рівні читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами 5-го та 6-го курсів. Досвідчений педагог та фахівець, володіє сучасними методами діагностики та лікування онкологічних хворих. Вміє передавати свій досвід молодому поколінню онкологів та студентів. Займається зі студентами гуртківцями. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «онкологія», стаж роботи лікарем-хірургом - 38 років, науково-педагогічний стаж - 30 років. Вакуленко Г.О. член Вченої Ради другого медичного факультету та член спеціалізованої ради при Національному інституті раку із захисту кандидатських та докторських дисертацій, приймає участь у виконанні програми МОЗ України з онкології, бере участь у виїзних комісіях за межами університету.

Контакти:

E-mail: vakulenko.galina7@gmail.com

Клінічна база: Київський міський клінічний онкологічний центр.