Кафедра онкології - Національний медичний універститет ім. О.О.Богомольця

Пономарьова Ольга Володимирівна

Доцент кафедри онкології. Кандидат медичних наук. Лікар-онколог вищої категорії.

В 1982 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю «педіатрія». В 1982-1988 роках працювала на посаді дільничого лікаря-педіатра дитячої лікарні № 11 Ленінградського району м. Києва. З 1988 до 1999 року працювала на посаді лікаря-онколога відділення системних пухлинних захворювань Українського науково-дослідного інституту онкології та радіології МОЗ України.

У 1996 році отримала науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.07 – онкологія. З 1999 року по теперішній час працює на посаді старшого наукового співробітника Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної Академії Наук України.

З 1999 року лікар-онколог вищої кваліфікаційної категорії.

Крім лікувальної та консультативної роботи, у коло обов’язків Ольги Володимирівни входять наукові дослідження, що базуються на клінічному матеріалі. Спектр її наукових інтересів – лікування злоякісних лімфом, хіміотерапія різних локалізацій солідних новоутворень, профілактика та корекція ускладнень хіміо-променевої терапії, паліативне та симптоматичне лікування термінальних стадій перебігу пухлинного процесу. Методична робота посідає важливе місце у діяльності О. В. Пономарьової. У співавторстві з професіоналами у галузі експериментальної та клінічної онкології нею підготовлені до друку довідково-інформаційні системи, методичні рекомендації, монографії та посібники з питань хіміотерапії злоякісних новоутворень, супортивної терапії, корекції ускладнень хіміо-променевої терапії, знеболювальної терапії онкологічних хворих.

Результати досліджень стали основою 116 публікацій, в тому числі 7 монографій, 3 підручники, 8 методичних рекомендацій, 8  посібників, 80 статей у фахових виданнях. Приймала участь у 45 багатоцентрових міжнародних клінічних випробуваннях у якості головного дослідника та співдослідника. Важливою частиною роботи Ольга Володимирівна вважає клінічні випробовування вітчизняних протипухлинних препаратів та засобів супроводу.

Контакти:

E-mail: pola.pola59@gmail.com

Клінічна база: Київський міський клінічний онкологічний центр.