Кафедра онкології - Національний медичний універститет ім. О.О.Богомольця

Лобанова Ольга Євгеніївна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар онкохірург. Працює на кафедрі з 2000 року. За спеціальністю “лікувальна справа” закінчила медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Навчалася в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі на кафедрі онкології. Особисто, а також у співавторстві є автором більше 40 наукових праць, 7 винаходів, 3 підручників. Виконує консультативну та лікувальну роботу. Регулярно приймає участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, з`їздах, форумах, підвищуючи свій професійний рівень (III, V з`їзді онкологів та радіологів СНГ 2004, 2008 рр., 9-й інтернаціональній конференції «The Breast, Primery Therapy of Early Breast Cancer» St. Gallen Switzerland 2005р., XI з`їзді онкологів України 2006 р., 3-й Центральній Регіональній Європейській зустрічі з патології раку молочної залози «Technology Transfer in Diagnostic Pathology» Угорщина Вайсград 2008 р., VIII конгресі патологів України «Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії» 2008р., XII Російському онкологічному конгресі 2009р., 7 Європейській конференції по раку молочної залози EBCC7 Барселона Іспанія 2010р.), тощо. В 2007 р. пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів на ФУВ НМУ ім. О.О. Богомольця за програмою «Вища медична освіта та Болонський процес». В 2009 р. захистила дисертацію «Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної залози з урахуванням клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних провісних факторів» з присвоєнням наукового ступеня кандидата медичних наук. Підготовила діагностичний алгоритм та уніфіковану комп`ютерну програма вибору індивідуалізованого лікування хворих на ранній рак молочної залози. Є профоргом кафедри. Працює на клінічній базі кафедри - Київський міський клінічний онкологічний центр. Впроваджує новітні технології та методики індивідуалізованого лікування хворих на рак молочної залози. Головний напрямок науково-лікувальної діяльності – індивідуальний підхід до комплексного лікування хворих на рак молочної залози, злоякісних захворювань шкіри та лімфатичних вузлів.

Контакти:

E-mail: ol.lobanova@gmail.com

Клінічна база: Київський міський клінічний онкологічний центр.