Кафедра онкології - Національний медичний універститет ім. О.О.Богомольця
Галерея

64 Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених. Актуальні проблеми сучасної медицини