Відбувся X Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком 31 січня - 1 лютого 2019

Друк

Відбувся X Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком 2019

31 січня – 1 лютого 2019 року відбувся 10-й Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком.

Організаторами заходу є Національний інститут раку та кафедра онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Важливу роль в організації Семінару мають молоді вчені та студенти, зокрема Рада молодих вчених Національного інституту раку, студентський науковий гурток кафедри онкології НМУ, а також представники з багатьох міст України, які активно поширюють інформацію про Всесвітній день боротьби з раком та власне про семінар у своїх закладах.

Семінар є найбільшим заходом для молодих онкологів в Україні та включає у себе майстер-класи і навчальні лекції від провідних спеціалістів Національного інституту раку і кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також наукові доповіді молодих вчених з усієї України та сусідніх держав. Два дні навчальної та наукової програми традиційно завершуються культурною програмою за дружньою вечерею.

Цього року відбувся ювілейний 10-й семінар, на якому були присутні близько 200 учасників.

У перший день за програмою відбувалися майстер-класи. Майстер-клас «Операційний день в Національному інституті раку» відбувався в усіх операційний залах інституту. Кураторами були представники Ради молодих вчених Національного інституту раку Ожиганов Олег Олексійович (дитяча онкохірургія), Мініч Артем Анатолійович (торакальна онкохірургія), Костюк Віктор Юрійович (онкоортопедія), Остафійчук Василь Васильович (хірургія пухлин шкіри та м’яких тканин), Махмудов Дмитро Ельдарович (онкоколопроктологія), Копецький В'ячеслав Ігорович (хірургія пухлин печінки), Смоланка Іван Іванович (онкомамологія), Буртин Ольга Володимирівна (хірургія пухлин голови та шиї), Пікуль Максим Валентинович (онкоурологія), Рекута Аліна Сергіївна (онкогінекологія). Крім того, відбувся майстер-клас з хірургії раку грудної залози за підтримки спонсорів заходи компанії Mentor, в рамках якого 3 операції провели Мотузюк Ігор Миколайович та Костюченко Євгеній Вікторович.

Окрім хірургічних, відбувся майстер-клас з анестезіологічного забезпечення в онкохірургії, куратором якого був Вітюк Арсен Сергійович. Окрім цього, майстер-клас з патогістологічних досліджень провели Моргунова Ольга Ігорівна та Клусковська Ірина Вадимівна. І ще один майстер-клас «Чому гематологія знадобиться кожному лікарю?» провела Філоненко Катерина Сергіївна.

Другий день семінару розпочався із урочистого відкриття та вступного слова заступника Міністра охорони здоров’я України д.мед.н. Романа Романовича Ілика, директора Національного інституту раку Олени Олександрівни Колеснік та завідувача кафедри онкології НМУ імені О.О. Богомольця Романа Івановича Верещако.

Далі за програмою прочитали навчальні лекції та поділилися власним досвідом провідні спеціалісти Національного інституту раку та кафедри онкології НМУ імені О.О. Богомольця. Роман Іванович Верещако прочитав лекцію про трахеобронхопластичні операції в хірургії раку легені. Андрій Володимирович Лукашенко підготував лекцію щодо сучасних можливостей хірургії в лікуванні раку 4-ї стадії. Ігор Миколайович Мотузюк мав лекцію "Реконструкція грудної залози як невід'ємна складова онкологічної операції". Катерина Сергіївна Філоненко мала лекцію "Інноваційні технології в онкогематології. Що може світ і Україна?". В'ячеслав Ігорович Копецький прочитав лекцію «Лечение перитонеального карциноматоза: выход из зоны комфорта". Олексій Сергійович Зотов мав доповідь "Противоопухолевая медикаментозная терапия в XXI веке: векторы развития". Та останнім спікером був Віталій Васильович Звірич, який мав лекцію "Місце лапароскопії у комбінованому лікуванні місцевопоширеного дистального раку прямої кишки".

Після обідньої перерви відбувся розіграш цінних подарунків від спонсорів заходу компаній «Юрія-Фарм» та «Хемотека».

Далі відбулися І та ІІ засідання секції молодих вчених, де були прочитані наступні доповіді.

Костюченко Є.В. Генетичний фактор в діагностиці раку грудної залози

Понятовський П.Л. Мультимодальна програма «Fast Track Surgery» в хірургічному лікуванні раку грудної залози

Романовский Б.А. Гормональная терапия рака грудной железы при экспрессии андрогеновых рецепторов после начатого лечения

O. Kashchenko. Diagnostics and treatment of tumor-lysis syndrome during chemotherapy of non-Hodgkin's lymphoma

Поліщук А.С. Цитоморфологічна та імуноцитохімічна характеристика клітин крові та кісткового мозку при  В-клітинній лімфомі маргінальної зони селезінки

D. Averin. Treatment of Kaposiform hemangioendothelioma

Кошиль М.С. Дерматоскопический метод диагностики пигментной меланомы

Остафійчук В.В. Використання низькодозового циклофосфану в ад’ювантній терапії меланоми шкіри ІІІ стадії

Костюк В.Ю. Сучасні підходи до реконструкції тазового кільця у онкологічних пацієнтів

Трегуб Е.С. Пластика дефекта тазового дна VRAM-лоскутом: первый опыт клиники

Бабійчук О.Ю., Габорець. Я.В. Значимість  маркерів цитокератинів, онкопротеїну р53 та індексу проліферації Кі-67 як диференційних показників злоякісності епітеліальних пухлин яєчників

Телегузова О.В. Cучасне поєднання онколітичної віротерапії з емболізацією як інноваційний спосіб локального лікування гепатоцелюлярної карциноми в експерименті

Александрова К.В. Особливості післяопераційних ускладнень у хворих на рак голівки підшлункової залози

Шпекторовский И.Я. Варианты реконструкции желудочно-кишечного тракта после лапароскопических и открытых операций на желудке

Бабій Ю.В. Особливості діагностики та лікування лейоміом верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, ускладнених кровотечею

Назаров Я.С. Рак стравоходу і шлунку у молодих осіб

Пепенин Н.А. Сосудистая анатомия правой половины ободочной кишки при выполнении лапароскопической правосторонней гемиколэктомии

Рудюк Т.О. Редокс-формуючі молекули та їх ефекти у хворих на метастатичний колоректальний рак

Савченко О.Г. Непосредственный эффект неоадъювантной химиотерапии у пациентов с немелкоклеточным раком легкого T1-3N2M0 IIIAст

Luxmi chand.Perception of the disease and quality of life in lung cancer patients

                                                                                                                                 

Семінар завершився нагородженням найкращих доповідачів та культурною програмою.

 

alt