Новини кафедри


        За міжнародною статистикою, 2,5 з 10 смертей від онкологічної патології — це смерть від раку легенів, а в 1 людини з 14... (Докладніше...)
Рак шийки матки.                                 В 2020 році, в... (Докладніше...)
Звязок між “сімейним” раком, мутаціями BRCA та посиленим спостереженням за пацієнтами.            ... (Докладніше...)

Онкоскринінг — міфи та факти

e-mail Друк PDF

        Онкологічний скринінг —  це сукупність інструментальних та лабораторних методів, які використовують для ранньої діагностики онкологічної патології у здорових людей.

                За даними Всесвітньої організації здоров'я, кількість хворих на злоякісні новоутворення з кожним роком збільшується, а онкологічна патологія посідає друге місце серед причин смертності населення планети, поступаючись лише серцево-судинній патології. Якщо сторіччя тому науковці у сфері медицини та біології боролись зі смертельними вірусами та бактеріальними інфекціями, то на сьогоднішній день людство поринуло у світову “пандемію” злоякісних пухлин. Лікування ранніх стадій онкологічних хворих швидкими темпами рухається вперед. Останні роки налічують десятки гучних відкриттів у сфері медикаментозної терапії онкологічної патології, відбувається трансформація хірургічних операцій і їх вдосконалення, але головною проблемою були і залишаються висока смертність та пізнє виявлення злоякісних пухлин.

                Саме для вирішення цих питань запровадили онкологічний скринінг, який повинен мінімізувати діагностику злоякісних пухлин на пізніх стадіях, скоротити смертність та покращити якість життя онкологічних хворих.

                Онконастороженість, як передумова онкоскринінгу.

                Разом з ранньою діагностикою злоякісних пухлин слід розглядати онкологічну настороженість. Онконастороженість — це поняття, яке застосовується як по відношенню до пацієнта, так і по відношенню до лікаря. Онкологічна настороженість пацієнта виникає тоді, коли особливі симптоми, які не схожі на ті, що людина відчувала раніше, вона трактує як можливу наявність в організмі злоякісної пухлини. Онкологічна настороженість лікаря — це особлива тактика діагностики та ведення пацієнта. Вона спрямована на виявлення можливого пухлинного процесу в організмі пацієнта та обумовлена наявністю обтяженого сімейного анамнезу і анамнезу життя людини; наявністю специфічних симптомів, які не можуть пояснюватись іншими, не онкологічними захворюваннями.

                Онконастороженість повинні викликати такі симптоми:

 • збільшення лімфовузлів, що триває довше 3х тижнів;
 • кашель з кров'ю;
 • ущільнення в молочних залозах;
 • затруднене сечовипускання, іноді — з домішками крові;
 • травмування невуса, його швидкий ріст та зміна кольору;
 • рана на шкірі або слизовій оболонці, яка не загоюється;
 • стійка діарея або закреп;
 • утруднене ковтання;
 • печія, яка не усувається антацидами;
 • тривала осиплість голосу без ознак ГРВІ у пацієнтів, для яких голос не є професійним інструментом;
 • невмотивована втрата ваги;
 • анемія, як діагностична знахідка.

               Онкоскринінг — міфи та факти.

                Існує безліч помилкових суджень щодо онкоскринінгу, розглянемо найпоширеніші з них:

1. “Онкомаркери — єдиний та надійний метод онкоскринінгу”

                Онкомаркерами називають специфічні елементи (білки, гормони, антигени), які циркулюють в крові та  утворюються як продукт життєдіяльності пухлини, або у відповідь на розвиток онкологічного процесу в організмі.

                NBЇх підвищення в крові може діагностувати як саму наявність пухлини, так і її рецидив, але онкомаркери не є методом для первинної діагностики пухлинного процесу, тим паче, не є інструментом для проведення онкологічного скринінгу.На це є дві причини:

 • підвищення онкомаркерів часто спостерігається при доброякісних процесах, системних та ендокринних патологіях, хронічних алергіях, вагітності та у разі декомпенсації важких соматичних хвороб. Це свідчить про низьку специфічність та високу вірогідність встановлення помилкового діагнозу;
 • онкомаркери не можуть бути первинним діагностичним методом, так як онкоскринінг направлений на РАННЄ виявлення онкологічних захворювань у попередньо здорових людей, а отже, немає двох основних умов для утворення пухлинних антигенів та їх появи в крові -  інвазивної пухлини і достатнього часу розвитку пухлинного процесу в організмі. Це навпаки призводить до хибнонегативних результатів.

                Єдиним онкомаркером з доведеною ефективністю, яким користуються з метою ранньої діагностики раку простати, є простат специфічний антиген (ПСА). Він використовується лише в комбінації з іншими дослідженнями та не є ефективним як самостійний метод скринінгу. Більшість професійних медичних асоціацій США та Європи закликають не тестувати на рівень ПСА велику кількість чоловіків без чітко визначених показань, адже, за статистикою минулих років, це призводить до гіпердіагностики та надлишкового лікування.

2.“Онкоскринінг абсолютно безпечний”

                Проведення онкологічного скринінгу часто супроводжується інвазивними процедурами, які є болючими та дискомфортними для пацієнта (колоноскопія) і використанням радіологічних методів, регулярність яких є шкідливою для геному та організму в цілому ( низькодозове КТ, мамографія). Саме тому, щорічне проведення таких процедур є недоцільним в тих випадках, коли пацієнт немає прямих показань для проведення скринінгу та не відноситься до групи ризику виникнення того чи іншого онкологічного процесу.

                Слід пам’ятати і про хибнопозитивні результати скринінгу, адже вони накладають певну психологічну травму та змушують пацієнта проходити повну діагностику, яка супроводжується довгим періодом перебування людини в лікарні та проходженням неприємних процедур.

3.“Онкоскринінг потрібен всім людям без виключення”

                Показами до проведення онкологічного скринінгу є певний вік та анамнез пацієнта. Онкоскринінг показаний після 45-ти років, в залежності від локалізації можливого злоякісного процесу, пацієнтам з наявністю обтяженого сімейного анамнезу, згубних звичок, хронічних захворювань та шкідливих умов праці. Молодим людям, як правило, онкологічний скринінг не показаний. Виключенням є представники спадкових сімейних мутацій. Наприклад, рак молочної залози в родича першого-другого порядку у віці 45 років є підставою для виникнення онконастороженості в пацієнта та лікаря починаючи з віку пацієнта 35 років, тобто, на 10 років раніше. Рак грудної залози в чоловіків зустрічається лише в 1 випадку з 1000 та є рідкісною патологією. У Великій Британії щорічно помирає від раку грудної залози 300-400, а в Америці 2000-2500 пацієнтів. Але у випадку сімейного спадкового раку молочної залози, чоловіки відносяться до високої групи ризику так само, як і жінки, тому представники спадкового раку підлягають ретельному стостереженню не залежно від статі.

                Проводити скринінг раку шийки матки також потрібно раніше, від початку статевого життя, адже причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини (ВПЛ), який передається при незахищеному статевому контакті та здатен викликати злоякісний ріст у молодих жінок.

4. “Онкоскринінг існує для всіх видів раку”

                Онкологічним скринінгом можна  помилково назвати візуальний огляд порожнини рота для виключення раку гортані і язика; езофагогастродуоденоскопію, яка проводиться для візузуалізації шлунково-кишкового тракту та взяття біопсії; амбулаторний огляд та пальпація лімфатичних вузлів для виявлення лімфопроліферативних захворювань та багатьох інших. Провідні світові медичні та онкологічні асоціації визначили можливість проведення ефективного  онкоскринінгу лише для 5-ти локалізацій:

- рак молочної залози;

- рак легенів;

- рак простати;

- рак шийки матки;

- колоректальний рак.

                Для інших локалізацій не існує онкологічного скринінгу, який би охоплював широке населення та довів свою ефективність в клінічній практиці.

                Також немає універсального методу, який би визначив рак будь-якої локалізації. Якщо для виявлення пухлини легені достатньо провести КТ-обстеження, то для встановлення раку шийки матки необхідно верифікувати діагноз цитологічно/гістологічно.

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable