Новини кафедри


        За міжнародною статистикою, 2,5 з 10 смертей від онкологічної патології — це смерть від раку легенів, а в 1 людини з 14... (Докладніше...)
Рак шийки матки.                                 В 2020 році, в... (Докладніше...)
Звязок між “сімейним” раком, мутаціями BRCA та посиленим спостереженням за пацієнтами.            ... (Докладніше...)

Загальна інформація

e-mail Друк PDF

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
 
Загальна інформація
 
Історія гуртка
Гурток був створений у 1999 р. Перший набір становив 6 гуртківців, першим старостою був К.Д. Сидоренко (медичний №1 факультет). Першим науковим керівником гуртка був доц. В.Є. Чешук. Основною метою створення студентського наукового гуртка було залучення студентів до наукової діяльності та поглиблене вивчення сучасних методик лікування та діагностики онкологічних захворювань.
 
Науковими керівниками гуртка були:
1999 – 2002 рр. – доц. В.Є. Чешук;
2002 – 2005 рр. – доц. О.В. Кравченко;
2006 – 2015 рр. доц. О.С. Зотов;
з 2015 р. ас., к.м.н. І.М. Мотузюк.
 
alt
 
Мотузюк Ігор Миколайович – керівник наукового гуртка з онкології. Асистент кафедри онкології, кандидат медичних наук, хірург-онколог вищої кваліфікації, автор понад 110 наукових праць, 40 патентів на винахід, працює над дисертаційної роботою на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на рак грудної залози».
 
Основні напрямки наукової роботи:
Уточнення ланок патогенезу злоякісних новоутворень.
Удосконалення методів ранньої діагностики злоякісних новоутворень основних локалізацій.
Дослідження прогностичних факторів перебігу пухлин.
Імунологія та імунотерапія пухлин.
Первинно-множинний рак.
Актуальні питання діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань
Тактика ведення хворих з спадковим раком грудної залози та яєчників.
Реконструктивно-відновна хірургія грудної залози.
Новітні методи діагностики та лікування в абдомінальній онкології.
 
alt
 
Форми роботи:
Підготовка оглядів літератури, розбір нових статей з актуальних проблем онкології;
Проведення гуртківцями власних досліджень;
Презентації та доповіді на засіданнях гуртка, їх обговорення;
Проведення гуртківцями засідань дискусійного клубу;
Участь гуртківців в обходах у клініці, чергування;
Участь студентів у обходах професора, доцента, а також оперативних втручаннях, перев’язках тощо під час канікул;
Участь у клінічних розборах, патологоанатомічних розтинах, лабораторних дослідженнях.
Участь у семінарах, форумах, конференціях, конгресах в Україні та закордоном;
Участь гуртківців у міжнародних освітніх програмах з онкології для студентів та молодих лікарів (ESMO, ESO, EAFO, ЕССО).
 
alt
 
Введений новий вид організації роботи на засіданнях гуртка – засідання у вигляді круглого стола. Такий вид роботи дозволяє залучити більше учасників до підготовки засідання, шляхом розкриття загальної теми декількома доповідачами, до дискусії долучається більше учасників, дискусія проходить більш організовано, як результат – обговорення більшого спектру проблем, досягнення консенсусних рішень. Нововведення знайшло підтримку серед гуртківців і буде розвиватися в подальшому.
 
Активно впроваджуються сумісні засідання з гуртками інших кафедр (хірургії, патологічної анатомії, фізичної реабілітації та спортивної медицини).
 
Щорічно роботи гуртківців друкуються в Українському науково-медичному молодіжному журналі (фахове видання ВАК України), журналі “Клінічна онкологія”, інших фахових виданнях в Україні та закордоном.
 
alt
 
Щорічно студенти-науковці беруть участь в українських та зарубіжних науково-практичних конференціях:
Annual Young Medical Scientists’ Conference (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Міжнародному дню боротьби з раком / International Students’ and Young Scientists’ Seminar dedicated to The World Cancer Day (Національний інститут раку, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
Конференція з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з раком грудної залози / Breast Cancer Day Conference (Національний інститут раку, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
Актуальні питання діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань (Національний інститут раку, м. Київ);
Міжнародна конференція молодих онкологів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології» (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, м. Київ);
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому Дню здоров’я (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ);
Науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини» (Національний інститут раку, м. Київ);
Євразійська науково-практична конференція “Перспективи лікування пухлин шлунково-кишкового тракту” (м. Київ);
І-ІІ Освітні курси «Онкологія для студентів медичних ВУЗів».
 
alt
 
Стала традицією участь гуртківців у роботі Європейської школи онкологів для студентів (навчальна програма ESO-ESMO): 2009 р. – Зайвелєва Ю.І. (Білорусь, Мінськ), 2010 р. Махмудов Д.Е. та Войтко В.О. (Греція, Іоанніна), 2011 р. – Рекута А.С., Слав’янська К.В. (Греція, Іоанніна), 2012 р. – Жежерун М.О. (Греція, Іоанніна), 2016 р. –  Костюченко Є.В. (Іспанія, Валенсія).
 
У 2011 році EAFO був організований «Базовый курс по онкологии для студентов и молодых врачей» (Суздаль, РФ), у роботі якого приймала участь Лебедєва О.І, яка за підсумками конкурсу зайняла I місце.  У 2012 році ЕССО спільно з UZA та Університетом Антверпена був організований Елективний курс для студентів-медиків, в якому прийняли участь Бєлова О. Г., Кобилінський О. О., Поступаленко О. В. та Слав’янська К. В.  Протягом 2007-2013 рр. шістнадцять колишніх гуртківців продовжили навчання в інтернатурі з спеціальності «онкологія», три – в магістратурі; шість є співробітниками Національного медичного університету та Національного інституту рака.
 
alt
 
Графік роботи гуртка. Кожен гуртківець має індивідуальний графік роботи. Загальні збори відбуваються 1-2 рази на місяць.
 
Клінічні бази:
Київський міський клінічний онкологічний центр, вул. Верховинна, 69;
Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43.
Телефон кафедри: 450-82-32
 
alt
 
Засідання студентського наукового гуртка кафедри онкології складається з двох частин: теоретична – усна доповідь на обрану тему або обговорення актуальних питань, та практична – клінічний обхід хворих у відділеннях КМОЦ (урологічне, гінекологічне, хіміотерапевтичне, торакальної та абдомінальної хірургії, мамологічне, дитяче, радіологічне, хоспіс). Гуртківцям надається можливість ознайомлюватись з історіями хвороби, збирати анамнез, проводити фізикальні обстеження, ознайомлюватись із спеціальними лабораторно-інструментальними методами діагностики злоякісних пухлин та ін. У заздалегідь узгоджені дні гуртківцям надається можливість приймати участь у веденні амбулаторного прийому хворих під керівництвом лікаря онколога-мамолога. Для збагачення своїх теоретичних знань та уявлень члени гуртка регулярно відвідують різноманітні тематичні конференції лікарів – онкологів, презентації, виставки та школи – семінари з онкології.
 
Перелік гуртківців на 2018/2019 н.р.:
1) Ніколаєва О.Ю., 5 курс (староста)
2) Рудюк Т.О., 5 курс
3) Лойко Л.В., 2 курс
4) Рожкова В.О., 4 курс
5) Король Н.С., 2 курс
6) Дейнега Л.В., 3 курс
7) Вишневська О.Є., 2 курс
8) Карпенко А.А., 2 курс
9) Гусєва А.Є., 6 курс
10) Лютянська Н.А., 2 курс
11) Сенюк Я.І., 2 курс
12) Білявський В.О., 5 курс
13) Костюченко Є.В., аспірант
14) Циганюк Ю.О., 4 курс
15) Понятовський П.Л., 6 курс
16) Лісовська Л.Ю., 6 курс
17) Назаров Я.С., 6 курс
18) Ворон О.М., 4 курс
19) Степаненко К.С., 5 курс
20) Шумар В.І., 6 курс
21) Тисячна Є.Д., 2 курс
22) Гулич Є.С., 2 курс
 
Список гуртківців 2016–2017  рік
1. Костюченко Євгеній Вікторович           інтерн, старший лаборант кафедри
2. Антонюк Юлія Володимирівна 6 курс, 10 група, мед. № 2 (староста)
3. Бричко Катерина Сергіївна 6 курс, 10 група, мед. № 2
4. Ганченко Яна Андріївна 6 курс, 5 група, мед. № 2
5. Задоріжний Богдан Ігорович               6 курс, 5 група, мед. № 2
6. Іванченко Микита Юрійович               4 курс, 13 група, мед. № 2
7. Литвиненко Артем Олегович               4 курс, 13 група, мед. № 2
8. Процик Марія Володимирівна              5 курс, 9 група, мед. № 1
9. Рожкова Вероніка Олегівна                 3 курс, 4 група, мед № 2
10. Стоянова Анастасія Вікторівна           4 курс, 13 група, мед. № 2
11. Тіунова Інесса Артурівна                   6 курс, 26 група, мед. № 2
 
Наукові досягнення гуртківців за 2016-2017 навчальний рік
 
Костюченко Є.В.
1. ESMO Membership Certificate, since August 2016
2. Участь у 13th YES Meeting, Київ, 15-17 вересня 2016
3. Сертифікат учасника VII Науково-практичної міжнародної конференції “Складні випадки в пластичній хірургії”, Київ, 23-24 вересня 2016
4. Сертифікат учасника School of Cancer Immunotherapy, Київ, 30 вересня – 2 жовтня 2016
5. Сертифікат учасника Breast Cancer Day Conference, Київ, 20 жовтня 2016 
6. Сертифікат учасника VII науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні підходи до діагностики та  лікування лімфопроліферативних захворювань”, Київ, 3-4 листопада 2016
7. Сертифікат учасника Майстер-класу “Сучасні підходи в лікуванні гастроінтестинальних стромальних пухлин (GIST)”, Київ, 25 листопада 2016
8. Сертифікат учасника науково-практичної конференції студентів, інтернів та молодих вчених «Цікаві випадки в клінічній медицині», Київ, 30 січня 2017
9. Диплом ІІІ ступеня 8 Міжнародному семінарі студентів та молодих вчених, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком, Київ, 3-4 лютого 2017
10. Диплом ІІІ ступеня in Clinical Sciences, Dentistry and Pharmaceutical Sciences Session at the Semmelweis International Students' Conference 2017, Budapest, Hungary, 8-10 February 2017
11. Сертифікат учасника науково-практичного семінару з міжнародною участю «Інновації у лікуванні агресивних типів раку молочної залози», Київ, 31 березня 2017
12. Участь у ІІІ Visiting Professor Program від ISAPS (International Society of Aesthetic and Plastic Surgery) 7-8 квітня 2017, Київ, Україна
13. Сертифікат учасника конференції молодих вчених Національного інституту раку, Київ, 14 квітня 2017
14. Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів», Київ,  27-29 квітня 2017 року
15. Участь у 3rd McMaster International Review Course in Internal Medicine in Kraków (MIRCIM 2017) 12-13 травня 2017, Київ, Україна
16. Міжнародний майстер-клас із аугментації грудних залоз, 20 травня 2017, Київ, Україна
17. UMF (Український медичний фестиваль), 20 травня 2017, Київ, Україна
18. Зустріч з Головою представництва ЄС в Україні – Хьюгом Мінгареллі, 31 травня 2017
19. Лекція американського нейрохірурга Люка Томича, 3 червня 2017, Київ, Україна
20. Стажування з хірургічної онкології у Медичному університеті Вроцлава, 2-30 липня 2017, Вроцлав, Польща
 
Громадська робота за 2016/2017 навчальний рік
27th ESC, Berlin, Germany, 28 вересня — 1 жовтня 2016 (представник в Україні)
School of Cancer Immunotherapy, Київ, 30 вересня – 2 жовтня 2016 (член оргкомітету)
Breast Cancer Day Conference, Київ, 20 жовтня 2016 (організатор)
International Students’ and Young Scientists’ Seminar dedicated to the World Cancer Day, Київ, 2-4 лютого 2017 (організатор)
PHOENIX 2017, Mangalore, India, 22-26 березня 2017 (представник в Україні)
INpractice: Стажування в Національному інституті раку, Київ, 10-21 квітня 2017 (член оргкомітету)
Конференція молодих вчених Національного інституту раку, 14 квітня 2017 (член оргкомітету)
Квітнева студентська наукова сесія, секція «Онкологія», Київ, 14 квітня 2017 (член журі)
Публічна лекція  Ньюта Гінгріча «Куди рухаються Сполучені Штати та що це означає для України?», Київ, 16 травня 2017 (волонтер)
 
alt
 
Антонюк Ю.В.
1. Сертифікат учасника School of cancer immunotherapy, 30 вересня - 2 жовтня 2016, м. Київ, Україна
2. Сертифікат учасника Breast Cancer Day Conference, 20 жовтня 2016, м. Київ, Україна
3. Сертифікат учасника Annual young medical scientists conference - AYMSConf, 28-30 жовтня 2016, м. Київ, Україна
4. Подяка за читання лекцій з основ здоров’я в «університеті третього віку» 2016-2017 р. 
5. Сертифікат учасника VIII international students’ and young scientists’ seminar dedicated to the World Cancer Day, 3-4 лютого 2017, м. Київ, Україна
6. Сертифікат учасника IX International students’ and young scientists’ conference «Special Issues of Diagnosis and Treatment of Ent Organs, Craniofacial Area and Visual Organ Diseases», 13-14 березня 2017, м. Київ, Україна
7. Диплом волонтера Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017, 9 квітня 2017, м. Київ, Україна
8. Сертифікат учасника конференції молодих вчених «Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування» 14 квітня 2017, м. Київ, Україна
9. Сертифікат учасника «Квітневої студентської наукової сесії 2017» секція внутрішньої медицини
10. Диплом І ступеня «Квітневої студентської наукової сесії 2017» секція онкології
11. Диплом І ступеня «78-а загальноуніверситетська наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 26-28 квітня 2017 р. 
12. Сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з онкології, 4-5 травня 2017, м. Тернопіль, Україна
13. Диплом І ступеня ІІ Всеукраїнського брейн-ринга з онкології, команда Armata Manus, 21 травня 2017, м. Київ
14. Подяка члену Ради Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, 2017, м. Київ
15. Сертифікат учасника American-Ukrainian Joint Meeting of Endoscopic Skull Base and ENT Surgeons, 28 серпня 2017, м. Київ
 
alt
 
Рожкова В.О.
1. Сертифікат учасника Breast Cancer Day Conference, 20 жовтня 2016, м. Київ, Україна
2. Сертифікат учасника Annual young medical scientists conference - AYMSConf, 28-30 жовтня 2016, м. Київ, Україна
3. Сертифікат учасника VIII international students’ and young scientists’ seminar dedicated to the World Cancer Day, 3-4 лютого 2017, м. Київ, Україна
4. Сертифікат учасника Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров'я 2017, на тему "Депресія: давай поговоримо", 6-7 квітня 2017, м. Київ, Україна
5. Диплом ІІІ ступеня «Квітневої студентської наукової сесії 2017» секція онкології
6. Сертифікат учасника конференції молодих вчених «Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування» 14 квітня 2017, м. Київ, Україна
 
alt
 
Тіунова І.А.
1. Диплом ІІІ ступеня LXX Международная нучно-практическая конференция студентов и молодых ученых "Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2016"
2. Сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природніх дисциплін в спеціальності "Клінічна і фундаментальна медицина, стоматологія і фармація" (англійською)
3. Диплом ІІ ступеня «Квітневої студентської наукової сесії 2017» секція онкології
4. Сертифікат учасника конференції молодих вчених «Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування» 14 квітня 2017, м. Київ, Україна
5. Диплом 6 ступеня ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з онкології, 4-5 травня 2017, м. Тернопіль, Україна
6. Подяка члену Ради Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, 2017, м. Київ, Україна
 
Задоріжний Б.І., Ганченко Я.А.
1. Диплом ІІ ступеня Науково-практичної конференції молодих вчених "Інновація в медицині: досягнення молодих вчених", 18 травня 2017, м. Київ, Україна
 
alt
 
 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable