Кафедра онкології - Національний медичний універститет ім. О.О.Богомольця

Інтернатура

Кафедра онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця вже багато років займається підготовкою лікарів-інтернів з спеціальності «Клінічна онкологія».

Клінічними базами кафедри є: Київський міський клінічний онкологічний центр, Національний Інститут раку та Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №3.

У 2020/21 навчальному році навчання проходять 15 інтернів першого та другого років.

Основну частину практичного стажування на базах приділяється вивченню семіотики різних локалізацій злоякісних пухлин у відповідних відділеннях. У процесі підготовки лікарі-інтерни засвоюють принципи і методи радикального, паліативного лікування онкологічних хворих, вибору лікувальної тактики та її індивідуалізації.

Пильна увага приділяється роботі із хворими в стаціонарі – лікар-інтерн під керівництвом досвідченого куратора визначає лікувальну тактику, здійснює консервативне та симптоматичне лікування, встановлює показання для хірургічного, променевого, медикаментозного, комбінованого та комплексного лікування. Знаходячись більшу частину часу у профільному відділенні разом із лікарем-куратором, інтерни опановують практичні навички, працюючи, зокрема, в операційній, перев’язувальній. Особлива увага надається оволодінню діагностичних навичок (пункційна та ексцизійна біопсія, трепан-біопсія тощо).

Робота інтерна в поліклініці включає в себе ознайомлення з організацією роботи спеціалізованих кабінетів поліклінічного відділення, засвоєння принципів оформлення первинної медичної документації, вивчення методики проведення диспансеризації онкологічних хворих та лікування в амбулаторних умовах.

Кураторами інтернів є лікарі вищої кваліфікаційної категорії – як представники кафедри, так і найдосвідченіші співробітники клінічних баз.

Окрім клінічної роботи за наставництвом куратора інтерни опановують теоретичні аспекти сучасної онкології. На лекціях і заняттях розглядаються актуальні питання онкології, сучасні підходи до діагностики та лікування відповідно до міжнародних вимог – гайдлайнів (ESMO, NCCN) та особливості їх застосування у вітчизняній охороні здоров’я.

У січні 2020 року завершили навчання, успішно склали державний кваліфікаційний іспит і приступили до роботи 12 інтернів. Крім сумлінного навчання, випускники інтернатури проходили стажування у онкологічних клініках Німеччині, Бразилії.

Інтерни кафедри онкології – постійні учасники наукових форумів, конференцій, фахових шкіл, мають публікації у друкованих фахових виданнях.

Навчання як на очному, так і на заочному циклах підготовки знаходяться під пильною увагою завідувача кафедри д.м.н., професора Р.І. Верещако і відповідального на роботу з інтернами доцента О.С. Зотова.