Новини кафедри


        За міжнародною статистикою, 2,5 з 10 смертей від онкологічної патології — це смерть від раку легенів, а в 1 людини з 14... (Докладніше...)
Рак шийки матки.                                 В 2020 році, в... (Докладніше...)
Звязок між “сімейним” раком, мутаціями BRCA та посиленим спостереженням за пацієнтами.            ... (Докладніше...)

Понятовський Петро Леонідович

e-mail Друк PDF

alt

Понятовський Петро Леонідович 
Старший лаборант кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Працює на базі відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку.
 
У 2019 році закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
 
Пройшов стажування в відомих міжнародних лікарнях: Hospital Maternidade Sao Jose Brazil (липень 2017), Line Plastic Surgery USA (липень 2018), Los Angeles County+USC Medical Center USA (липень 2018), AHEPA University General Hospital Greece (серпень 2018), Med Uni Graz Austia (травень 2019).
 
Активний учасник та доповідач на міжнародних та українських конференціях.
 
Є автором та співавтором 12 наукових статей. Наукові інтереси: реконструктивно-пластична хірургія молочних залоз, економічні особливості лікування раку молочних залоз, індивідуалізація підходу до вибору лікування в онкохірургії.
 
Член USA Alumni Association, ESMO (European Society for Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology). 
 
Призер Малої академії наук України на областному етапі в 2011 та 2012 роках.
 
 
Poniatovskyi Petro
Senior Laboratory Assistant of Oncology Department at Bogomolets National Medical University. 
Works at the breast tumors and its reconstructive surgery department of the National Cancer Institute.
 
In 2019 graduated from the Medical Faculty # 1 Bogomolets National Medical University.
 
Trained in well-known international hospitals: Hospital Maternidade Sao Jose Brazil (july 2017), Line Plastic Surgery USA (july 2018), Los Angeles County+USC Medical Center USA (july 2018), AHEPA University General Hospital Greece (august 2018), Med Uni Graz Austia (may 2019).
 
Active participant and speaker at international and Ukrainian conferences.
 
He is the author and co-author of 12 scientific articles. Scientific interests: reconstructive-plastic surgery of the breast, economic features of breast cancer treatment, individualization of the approach to the choice of treatment in oncosurgery. 
 
Member of USA Alumni Association, ESMO (European Society for Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology). 
 
Winner of the Small Academy of Sciences of Ukraine at the regional stage in 2011 and 2012.
 
 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable