Новини кафедри


        За міжнародною статистикою, 2,5 з 10 смертей від онкологічної патології — це смерть від раку легенів, а в 1 людини з 14... (Докладніше...)
Рак шийки матки.                                 В 2020 році, в... (Докладніше...)
Звязок між “сімейним” раком, мутаціями BRCA та посиленим спостереженням за пацієнтами.            ... (Докладніше...)

Наукова робота

e-mail Друк PDF

 

Сьогодні кафедра успішно співпрацює з Інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Кавецького Р.Є. тощо. Впродовж багатьох років існування кафедри співробітники займались вивченням багатьох проблем клінічної та експериментальної онкології, зокрема вивчали: дію різних сорбентів для дезінтоксикації у онкологічних хворих на фоні хіміопроменевої терапії, співпрацюючи з інститутом Хімії поверхні НАН України; методи імунології та радіоімунології - застосування специфічних вакцин з пухлини в лікуванні злоякісних новоутворень. Широко досліджувались питання реабілітації та лікування онкологічних хворих. Було розроблено методики та показання до застосування гіпертермії пухлин, магнітотермії, термохіміо- та терморадіотерапії за допомогою вітчизняних апаратів “Ундатерм” та “Магнітерм” при співпраці з фізико-технічною лабораторією УНДІОР (дисертації асистентів к.м.н. О.В.Кравченко, Л.В.Гривкової, І.М.Мотузюка). Проводиться подальше вивчення результатів застосування ендолімфатичного введення цитостатиків при колоректальному раці та внутрішньопухлинного введення цитостатиків при саркомах м’яких тканин та раку молочної залози. З метою профілактики гострих шлунково-кишкових виразкових стресових кровотеч в процесі комплексного лікування злоякісних пухлин різних локалізацій розроблені схеми профілактики (дис. к.м.н., асистента О.С.Зотова). Вивчені та обґрунтовані показання для органозберігаючого лікування раку шийки матки ранніх стадій (дис. д.м.н., проф.. Г.О.Вакуленко). Під керівництвом професора І.Б.Щепотіна було розроблено та впроваджено в клінічну практику стандарти діагностики та лікування онкологічних хворих, Загальнодержавна програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2016рр.», Загальнодержавна програма «Рак не вирок». На базі кафедри виконуються НДР за держзамовленням: відкрите, рандомізоване, контрольоване дослідження оцінки ефективності комплексного лікування хворих на рак молочної залози та розробка технології ефективного лікування раку молочної залози на основі використання імуногістохімічних та генетичних маркерів (дис. к.м.н. Лобанової О.Є., д.м.н. Захарцевої Л.М.). Розробляються показання для органозберігаючого лікування раку молочної залози та одномоментної пластики, метод комплексного реконструктивно-відновлюючого лікування хворих на місцево-поширений рак молочної залози (TRAM -пластика молочної залози).

Основні напрямки науково-дослідницької роботи кафедри:

1.      Розробка технології ефективного лікування раку молочної залози на основі використання імуногістохімічних та генетичних маркерів.

2.      Оцінка прогностичного та передвісного значення молекулярних маркерів раку молочної залози та розробка критеріїв індивідуалізації комплексного лікування хворих.

3.      Дослідження ефективності органозберігаючого та реконструктивно-відновлюючого лікування хворих на рак молочної залози.

4.      Розробка методу комплексного реконструктивно-відновлюючого лікування хворих на місцево-поширений рак молочної залози.

5.      Розробка та впровадження сучасних методів селективної внутрішньо-артеріальної хіміотерапії в лікуванні хворих на рак шлунка. 

6.      Дослідження ефективності застосування сучасних протипухлинних препаратів з моноклональними антитілами до рецептора епідермального фактора росту у хворих на метастатичний колоректальний рак.

7.      Розробка патогенетичних підходів до лікування передпухлинних станів та  пухлин жіночих статевих органів.

8.      Вивчення ефективності неоад'ювантної хіміотерапії в умовах локальної гіпертермії у хворих на місцево-поширений рак молочної залози при їх комплексному лікуванні.

9.      Розробка методів внутрішньоочеревинної хіміотерапії з гіпертермією у хворих на рак яєчників та тіла матки.

10.  Вивчення факторів прогнозу виникнення мультицентричного та двостороннього раку молочної залози, розробка методів профілактики та лікування.

11.  Застосування імунотерапії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози.

12.  Розробка нових підходів для підвищення ефективності лікування та прогнозування злоякісних новоутворень молочної залози на основі дослідження радикальних форм кисню та оксиду азоту в прогресії пухлинного процесу.

13.  Застосування променевої терапії з локальною гіпертермією та індивідуалізації ад'ювантного лікування у хворих на рак молочної залози.

14.  Засвоєння трахеобронхопластичних операцій у хворих на рак легені, аналіз ранніх та віддалених результатів.

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable