Новини кафедри


Відкриті лекції з онкології за участі декана медичного факультету №3 Оксани Виговської 16 листопада 2017 року на кафедрі онкології... (Докладніше...)
Старший лаборант кафедри онкології Євгеній Костюченко на ISAPS III Visiting Professor Program (Ukrainian-Baltic 2017)   7-8 квітня 2017 року відбулася... (Докладніше...)
Співпробітники та інтерни кафедри онкології взяли участь у Науково-практичній конференції "Всесвітній день боротьби з... (Докладніше...)

Публікації

e-mail Друк PDF

Публікації гуртківців за 2015 р.

ПІБ гуртківця

Тема

Видання

 

Тіунова Інесса Артурівна

(староста

2015/2016 н.р.)

«Поєднання in-situрозділення печінки та лігування ворітної вени у хворих приколоректальному раку з метастатичним ураженням печінки»

«Український науково-медичний молодіжний журнал»: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару студентів та молодих вчених, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із раком, 5-6 лютого 2015 року, м. Київ, Україна. – К.: ТОВ «Видавництво «КІМ», 2015. – Спеціальний випуск №2 (87).

 

«Резекція insitusplit-ефективний метод індукції гіпертофії паренхіми печінки при розширених резекція»

 

Журнал «Клінічна онкологія» №2(18) 2015

 

 

 

 

Костюченко Євгеній Володимирович

Динаміка захворюваності і смертності від злоякісних новоутворень в Україні та Австралії

Тези доповідей 84-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині», 12-13 березня 2015 року, м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2015.  – С. 100-101.

 

Распространенность и современное состояние лечения злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких в Украине

 

Материалы ежегодной итоговой научно-практической конференции «Актуальные проблемы медицины» 27 января 2015 г. – Гродно: ГГМУ, 2015. – Ч.1. – С. 305-307.

 

Ліпофілінг як сучасна техніка реконструкції молочної залози

XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 27-29 квітня 2015. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015.  – С. 236.

 

Statistical research of main localizations of malignant neoplasms and trends for incidence and mortality in Ukraine and Australia

Archieves of Medical Science: 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, May 7-10, 2015, abstract book. – Vol. 11, issue 2 (suppl. 1). – P. 136.

 

 

Липофилинг как современная техника восстановления формы молочной железы после операции по поводу рака молочной железы

Медицинский журнал западного Казахстана: сборник материалов 55-ой юбилейной научной конференции студентов и молодых ученых Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова с международным участием (14 мая 2015 года). – Актобе, 2015. – №1 (45). – C. 154-155.

 

 

Порівняльний аналіз тенденцій захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні та Австралії

«Український науково-медичний молодіжний журнал»: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару студентів та молодих вчених, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із раком, 5-6 лютого 2015 року, м. Київ, Україна. – К.: ТОВ «Видавництво «КІМ», 2015. – Спеціальний випуск №2 (87). – С. 24-25.

 

 

The current state of cancer incidence and mortality in Ukraine and Australia

Folia Medica Cassoviensia: 7th International Student Medical Congress in Kosice 24th-26th of June 2015 abstract book. – Tomus 70. – No. 1. – Suppl. 1. – Kosice, 2015. – P. 86-87.

 

 

Lipofilling in breast cancer patients

Science or Fiction: Imagine the Future of Medicine. 26th European Students’ Conference, Berlin, September 23rd-26th, 2015, abstract book. – Berlin, 2015. – P. 199.

 

 

Current issues of oncology disorders in Ukraine and Australia

Science or Fiction: Imagine the Future of Medicine. 26th European Students’ Conference, Berlin, September 23rd-26th, 2015, abstract book. – Berlin, 2015. – P. 436.

 

 

Місце ліпофілінгу в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози: історичні аспекти та власний досвід

Клиническая онкология. – № 3(19). – К., 2015. – С. 40-44.

 

 

 

Висоцький Артур Ігорович

 

Порівняльна характеристика безпосередніх результатів онкопластичних органозберігаючих втручань з приводу раку молочної залози

 

«Український науково-медичний молодіжний журнал»: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару студентів та молодих вчених, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із раком, 5-6 лютого 2015 року, м. Київ, Україна. – К.: ТОВ «Видавництво «КІМ», 2015. – Спеціальний випуск №2 (87).

ПІБ

Участь у конференціях

 

  1. Тіунова І. А.

-Сертифікат учасника VI Міжнародного науково-практичного семінару студентів і молодих вчених, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із раком 5-6 лютого 2015

- Сертифікат учасника науково-практичної конференції « Сучасна онкологія: діагностика та лікування» 17 квітня 2015 р.

-сертифікат учасника « Сучасні підходи в лікуванні метастатичного коло ректального раку», Київ 18 грудня 2915 р.

 

  1. Костюченко Є.В.

•          Сертифікат учасника VI Міжнародного науково-практичного семінару студентів і молодих вчених, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із раком 5-6 лютого 2015

•          Сертифікат учасника VII Всеукраїнського з’їзду представників студентських медичних наукових товариств 19-20 лютого 2015

•          Диплом І ступеня 84-ї Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» в м. Івано-Франківськ 12-13 березня 2015

•          Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 7-8 квітня 2015

•          Перша нагорода Міжнародної медичної студентської конференції у м. Краків 16-18 квітня 2015

•          Сертифікат учасника 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists 7-10 травня 2015

•          Сертифікат учасника Всеукраїнської конференції «Впровадження в клінічну практику нових стандартів діагностики та лікування внутрішніх хвороб» 26 травня 2015

•          П’яте місце у Грантовій конференції НМУ 27 травня 2015

•          Сертифікат учасника науково-практичної конференції «Нейрореабілітація: актуальні питання сьогодення» 4 червня 2015

•          Сертифікат проходження курсу «Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини» 5-7 червня 2015

•          Шосте місце у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, 17 червня 2015

•          Сертифікат учасника 7th International Student Medical Congress in Kosice 24-26 червня 2015

•          Сертифікат учасника Medical Winter School, Sao Paulo, 13-24 липня 2015

•          Участь у 12th YES Annual Meeting 10-12 вересня 2015

•          Сертифікат учасника 26th European Students’ Conference, Berlin, 23-26 вересня 2015

•          Лауреат Премії НАМН України та Асоціації працівників медичних вузів України за значні успіхи в науковій роботі 2015

•          Подана робота на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015-2016

•          Сертифікат проходження семінару з хірургічної гастроентерології, Київ, 11 грудня 2015

 

 

  1. Висоцький А.І.

-          Сертифікат учасника XIIміжнародної студентської наукової конференції « Перший крок в науку-2015», Вінниця 2015

-          Сертифікат міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’яКиїв 2015

-          Подана робота на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015-2016

 

 

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів