Новини кафедри


Відкриті лекції з онкології за участі декана медичного факультету №3 Оксани Виговської 16 листопада 2017 року на кафедрі онкології... (Докладніше...)
Старший лаборант кафедри онкології Євгеній Костюченко на ISAPS III Visiting Professor Program (Ukrainian-Baltic 2017)   7-8 квітня 2017 року відбулася... (Докладніше...)
Співпробітники та інтерни кафедри онкології взяли участь у Науково-практичній конференції "Всесвітній день боротьби з... (Докладніше...)

Тематичний план засідань

e-mail Друк PDF

Тематичний план засідань на 2013/2014 н.р.

№ п/п

Дата проведення

Доповіді

Інші заходи

1.

20.09.2013

1. Звіт про участь в «Elective course in oncology for medical students (08-19.07.201, Antwerp, Belgium)» (Скрипець Т.В.)

2.Звіт про участь в «Elective course in oncology for medical students (19-30.08.2013, Gdansk, Poland)» (Ямкова К.В.)

3. Звіт про участь в «10th ESO-ESMO Course on Oncology for Medical Students (20-26.07.2013, Ioannina, Greece)» (Поступаленко О.В.)

1. Обхід і ознайомлення зі структурою та ознайомлення з основними аспектами та особливостями роботи у відділенні паліативної медицини (хоспісу)

2. «Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Тарасенко Т.Е.)

2. 11.10.2013

1. "Осложнения при применении таргет-препаратов в исследовании NeoALTTO при раке молочной железы" (Козина В.И.)

2."Лучевая терапия в комплексном лечении рака прямой кишки" (Фирсова А.В.)

1.«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Тарасенко Т.Е.)

2. Разбор клинического случая (Поступаленко А.В.)

3. Новое в биопсии сигнального лимфатического узла при раке молочной железы (видеообзор) (Поступаленко А.В.)

V (67) Mіжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної медицини"
  (23-25 жовтня 2013)

3.

08.11.2013

1. «Гемотрансфузия в онкологии» (Фирсова А.В.)

2. «Гормонозависимые опухоли» (Алибейли Н.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Тарасенко Т.Е.)
4. 22.11.2013

Спільне засідання зі студентськими науковими гуртками кафедри щелепно-лицевої хірургії та кафедри оториноларингології

1. «Робот-асистована хірургія в лікуванні пухлин голови та шиї» (Поступаленко О.В.)

2. «Рак больших слюнных желез» (Долгополова О.В.)

3. «Аналіз ефективності лікування хворих на рак гортані за допомогою хіміотерапії» (Амбарцумян С.М.)

4. «Клінічна картина та лікування поліосальних форм фіброзної дисплазії» (Шпачинський О.С.)

5. 20.12.2013

1. "IMRT- методика и области применения" (Малярчук Е.А.)

2." Хірургічні методи лікування новоутворень товстого кишечника" (Ярмоленко В.І.)

3. "Хірургічне лікування раку підшлункової залози" (Висоцький А.О.)

1.«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Тарасенко Т.Е.)

2. Обхід у торакальному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру.

6. 17.01.2014

1. "Метод самозабора в скрининге рака шейки матки" (Тарасенко Т.Е.)

2."Вакцинопрофилактика рака шейки матки" (Поступаленко А.В.)

1.«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Тарасенко Т.Е.)

V Міжнародний науково-практичний семінар

студентів та молодих вчених,

присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком

(06-07.02.2014)

7. 07.03.2014

1."Онкомаркери"(Куценко Ю.А.)

2. "Сучасні підходи до лікування гепатоцелюлярної карциноми" (Матвієнко К.В.)

1.«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Тарасенко Т.Е.)

2. Разбор клинического случая (Фирсова А.В.)

8.

28.03.2014

1. "Общие принципы канцерогенеза " (Малярчук Е.А.)

2." Химиотерапия злокачественных новообразований. Классификации, принципы, схемы" (Долгополова О.В.)

3."Лабораторные исследования в диагностике злокачественных опухолей" (Бусленко Ю.А.)

1.«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Тарасенко Т.Е.)

9.

11.04.2014

1. "Злокачественная тимома" (Тарасенко Т.Е.)

2. "Реконструкція грудних залоз після мастектомії"(Висоцький А.І.)

1."Краткая программа съездов, конференций и семинаров" (Тарасенко Т.Е.)

 

Тематичний план засідань на 2012/2013 н.р.

  

№ п/п

Дата проведення

Доповіді

Інші заходи

  1.  

21.09.2012

1. Звіт про участь в «Elective course in oncology for medical students (09-20.07.2012, Antwerp, Belgium)» (Поступаленко О. В.)

2. Звіт про участь в «9th ESO-ESMO Course on Oncology for Medical Students (21-27.07.2012, Ioannina, Greece)» (Жежерун М. О.)

3. Звіт про участь в «Научно-практический семинар «Морфологическая диагностика мягкотканых опухолей. Высокотехнологичные методы в патоморфологической диагностике и современная организация лаборатории» (21-22.06.2012, Казань, РФ)» (Генаднікова І. Н.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)

2. 

 

05.10.2012

 

1. «Особенности клиники и диагностики болезни Менетрие» (Генаднікова І. Н.)

2. Звіт про участь в «Євразійська науково-практична конференція «Перспективи лікування пухлин шлунково-кишкового тракту» (Поступаленко О. В.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)

3.

 

26.10.2012 

 

1. «Современные методы лучевой терапии»   (Малярчук К. А.)

2. «Дифференциальная диагностика нейроэндокринных опухолей» (Бєлова О. Г.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)
4.

 

09.11.2012   

 

1. «Методи лікування меланоми» (Малярчук К. А.)

2. «Базаліома» (Корма О.)

3. «Рак Педжета та його диференційна діагностика» (Жежерун М. О.)  

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)
5.

23.11.2012

1. «Злоякісні новоутворення яєчників» (Болгаріна З. І.)

2. «Злоякісні пухлини гортані» (Ямкова К. В.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)

6. 15.12.2012

Спільне засідання зі студентськими науковими гуртками кафедри щелепно-лицевої хірургії та кафедри оториноларингології

1. «Особливості диференцільної діагностики пігментних новоутворень шкіри» (Заславський О. М.)

2. «Лікування меланоми з виористанням Mohs-хірургії» (Малярчук К. А.)

3. «Передракові захворювання ЛОР-органів» (Ямкова К. В.)

4. «Клінічні прояви дисфункції слинних залоз на фоні променевої терапії папілярних карцином щитоподібної залози після терапії радіоактивним йодом» (Коваленко В. А.)

7. 21.12.2012

1. «ДВЗ-синром в онкологічних хворих» (Генаднікова І. Н.)

2. «Злоякісні пухлини та ВІЛ-інфекція» (Поступаленко О. В.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)
8. 25.01.2013

1. «Множественая миелома» (Скрипец Т.В.)

2. «Пузырный занос» (Тарасенко Т.Е.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)

IV Міжнародний науково-практичний семінар

студентів та молодих вчених,

присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком

(07-08.02.2013)

9. 22.02.2013

1. «Лікування раку щитоподібної залози» (Висоцький А.О.)

2. «Оперативные вмешательства при раке прямой кишки» (Фирсова А.В.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)
10. 22.03.2013

Спільне засідання зі студентським науковим гуртком кафедри медичної психології та педагогіки

1. «Онкология в Украине. Психологические особенности характера больных с диагнозом: онкология репродуктивной системы» (Молочек А. Ю.)

2. «Адаптированное и неадаптированное старение» (Кривоносова Л. Н.)

3. «Психологические особенности работы с онкологическими больными» (Лиссова А. А.)

4. «Синдром выгорания у медицинского работника, в частности, онколога» (Зарубина В. В.)

Міжнародна науково-практична конференція,

присвячена Всесвітньому дню здоров'я 2013 року

(04-05.04.2013)

11. 12.04.2013

Круглий стіл: «Диференційна діагностика та тактика ведення хворих з лімфаденопатією»

1. «Лімфаденопатія: загальні поняття» (Поступаленко О. В.)

2. «Лімфаденопатія голови та шиї» (Ямкова К. В.)

3. «Лімфаденопатія органів грудной порожнини та аксилярної ділянки» (Фірсова А. В.)

4. «Лімфаденопатія органів черевної порожнини» (Корма О. П.)

5. «Лімфаденопатія органів малого тазу та пахової ділянки» (Тарасенко Т. Є.)

12. 24.05.2013

1.«Аутологічна реконструкція грудних залоз після мастектомії» (Висоцький А.О.)

2.«Робот-асистована хірургія в онкології» (Поступаленко О. В.)

«Краткая программа съездов, конференций и семинаров» (Поступаленко О. В.)

 

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів