Новини кафедри


20 жовтня 2017 року відбулася ІІ Конференція з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з раком грудної залози. Організаторами конференції... (Докладніше...)
Старший лаборант кафедри онкології Євгеній Костюченко став Членом Ради Товариства молодих вчених НМУ   17 жовтня 2017 року... (Докладніше...)
Кафедра онкології отримала подяку за активну участь у розвитку студентської науки в університеті 6 червня 2017 року в Національному... (Докладніше...)

Загальна інформація

e-mail Друк PDF

alt

Історія гуртка

Гурток був створений у 1999 р., перший набір становив 6 гуртківців, першим старостою був К. Д. Сидоренко (І мед. факультет), першим науковим керівником – доц. В. Є. Чешук. Основною метою створення студентського наукового гуртка було залучення студентів до наукової діяльності та поглиблене вивчення сучасних методик лікування та діагностики онкологічних захворювань.

 

Науковими керівниками гуртка були:

 • 1999 – 2002 рр. – доц. В. Є. Чешук;
 • 2002 – 2005 рр. – доц. О. В. Кравченко;
 • 2006 - 2015 рр. – доц. О. С. Зотов;
 • з 2015 р. ас., к.м.н. І.М. Мотузюк.

 

Основні напрямки наукової роботи:

 1. Уточнення ланок патогенезу раку молочної залози, колоректального раку.
 2. Удосконалення методів ранньої діагностики меланоми шкіри.
 3. Дослідження прогностичних факторів перебігу пухлин травної системи.
 4. Гормонотерапія раку молочної залози.
 5. Визначення ролі цукрового діабету (порушення толерантності до глюкози) у виникненні та клінічному перебігу пухлин молочної залози та жіночих статевих органів.
 6. Визначення ролі порушення обміну стероїдів у патогенезі раку легень та товстої кишки.
 7. Імунологія пухлин. Біотерапія.
 8. Діагностика та хірургічне лікування місцево поширених пухлин малого тазу.
 9. Новітні методи діагностики в онкології.

 

Форми роботи:

 1. Підготовка оглядів літератури, розбір нових статей з актуальних проблем онкології;
 2. Проведення гуртківцями власних досліджень;
 3. Проголошення доповідей на засіданнях гуртка та їх обговорення;
 4. Проведення гуртківцями засідань дискусійного клубу;
 5. Участь гуртківців у вечірних обходах в клініці;
 6. Участь студентів у обходах професора, доцента, а також оперативних втручаннях, перев’язках тощо під час канікул;
 7. Участь у клінічних розборах, патологоанатомічних розтинах, лабораторних дослідженнях.
 8. Участь у семінарах, форумах, конференціях студентських наукових товариств НМУ та інших ВНЗ України;
 9. Участь у міжнародних конференціях, форумах та конгресах;
 10. Участь гуртківців у міжнародних освітніх програмах з онкології для студентів та молодих лікарів (ESO, EAFO, ЕССО).

В 2011/2012 н. р. введений новий вид організації роботи на засіданнях гуртказасідання у вигляді круглого стола. Такий вид роботи дозволяє залучити більше учасників до підготовки засідання, шляхом розкриття загальної теми декількома доповідачами, до дискусії долучається більше учасників, дискусія проходить більш організовано, як результат - обговорення більшого спектру проблем, досягнення консенсусних рішень. Нововведення знайшло підтримку серед гуртківців і буде розвиватися в подальшому.

У 2012/2013 н. р. активно впроваджуються сумісні засідання з гуртками інших кафедр (щелепно-лицевої хірургії, оториноларингології, психології).

 

Протягом 2012-2013 н.р. членами студентського наукового гуртка кафедри онкології було 48 студентів. Щорічно роботи гуртківців друкуються  в Українському науково-медичному молодіжному журналі (фахове видання ВАК України), інших фахових виданнях України, Російської Федерації, зарубіжних виданнях.

За 2012/2013 н.р. гуртківці мають 63 публікації у вітчизняних та іноземних фахових виданнях.

Щорічно студенти-науковці берутьучасть в українських та зарубіжних науково-практичних конференціях:

 • Науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ);

 • Міжнародна конференція молодих онкологів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології» (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, м. Київ);

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому Дню здоров’я (м. Київ);

 • Науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини» (Національний інститут раку, м. Київ);

 • Російський онкологічний конгрес (Російський онкологічний науковий центр ім. М. М. Блохіна, м. Москва);

 • Перший Національний Конгрес з паліативної допомоги (м. Ірпінь);

 • Євразійська науково-практична конференція "Перспективи лікування пухлин шлунково-кишкового тракту" (м. Київ);

 • І-ІІ Освітні курси «Онкологія для студентів медичних ВУЗів».

 

З 2010 року на базі кафедри проводяться щорічні науково-практичні семінари для студентів та молодих вчених, присвячені Всесвітньому дню боротьби з раком.

Стала традицією  участь гуртківців у роботі Європейської школи онкологів для студентів (навчальна програма ESMO): 2009 р. – Зайвелєва Ю. І. (Білорусь, Мінськ), 2010 р. Махмудов Д. Е. та Войтко В. О. (Греція, Іоанніна), 2011 р. - Рекута А. С., Слав’янська К. В. (Греція, Іоанніна), 2012 р. - Жежерун М. О. (Греція, Іоанніна).

У 2011 році EAFO був організований  «Базовый  курс по онкологии для студентов и молодых врачей» (Суздаль, РФ), у роботі якого приймала участь Лебедєва О.І, яка за підсумками конкурсу зайняла I місце.

У 2012 році ЕССО спільно з UZA та Університетом Антверпена був організований Елективний курс для студентів-медиків, в якому прийняли участь Бєлова О. Г., Кобилінський О. О., Поступаленко О. В. та Слав’янська К. В..

 

Троє гуртківців приймають участь у виконанні наукових програм на кафедрі.

Протягом 2007-2013 рр. шістнадцять колишніх гуртківців продовжили навчання в інтернатурі з спеціальності «онкологія», три – в магістратурі; шість є співробітниками Національного медичного університету та Національного інституту рака.

 

Співпраця з іншими науковими гуртками кафедр: загальної хірургії №1, хірургії №2, оториноларингології, патофізіології, Інституту проблем патології, психології. Гуртківці приймають активну участь у роботі СНТ ім. О. А. Киселя.

Графік роботи гуртка. Загальні збори відбуваються двічі на місяць, але кожен гуртківець має індивідуальний графік роботи.

Клінічні бази:

 1. Київський міський клінічний  онкологічний центр, вул. Верховинна, 69;
 2. Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43.

Телефон кафедри: 450-82-32

 

Засідання студентського наукового гуртка кафедри онкології складається з двох частин: теоретичнаусна доповідь на обрану тему або обговорення актуальних питань, та практичнаклінічний обхід хворих у відділеннях КМОЦ (урологічне, гінекологічне, хіміотерапевтичне, торакальної та абдомінальної хірургії, мамологічне, дитяче, радіологічне, хоспіс). Гуртківцям надається можливість ознайомлюватись з історіями хвороби, збирати анамнез, проводити фізикальні обстеження, ознайомлюватись із спеціальними лабораторно-інструментальними методами діагностики злоякісних пухлин та ін. У заздалегідь узгоджені дні гуртківцям надається можливість приймати участь у веденні амбулаторного прийому хворих під керівництвом лікаря онколога-мамолога. Для збагачення своїх теоретичних знань та уявлень члени гуртка регулярно відвідують різноманітні тематичні конференції лікарів - онкологів, презентації, виставки та школисемінари з онкології.

 

Мотузюк Ігор Миколайович - керівник наукового гуртка з онкології. Асистент кафедри онкології, хірург-онколог вищої кваліфікації, автор 105 наукових праць, 40 патентів на винахід, працює над дисертаційної роботою на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на рак грудної залози».

Студенти, які відвідують науковий гурток займаються наступними тематикамими: лімфопроліферативні захворювання, патоморфологія, пухлини грудної залози, пухлини гепато-панкреатобіліарної зони. Гуртківці приймають активну участь в оперативних втручаннях, консультативних прийомах. 

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів