Новини кафедри


  Участь членів студентського наукового гуртка кафедри онкології в Елективному Курсі з Онкології для Медичних... (Докладніше...)
  V Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих учених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із... (Докладніше...)

Навчально-методична робота

e-mail Друк PDF

 

Провідним напрямком у роботі кадри онкології є навчально-методична робота. Щорічний обсяг навчальної роботи складає 7-8 тисяч академічних годин.

Основні навчальні курси: курс онкології для студентів 5 та 6 курсів медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, медико-психологічного факультету; елективний курс «Паліативна хірургія» для студентів 6 курсу медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України; курс «Клінічна онкологія» для лікарів інтернів зі спеціальності «Клінічна онкологія», цикли «Онкологія» для лікарів-інтернів зі спеціальності «Хірургія», «Медична психологія».

Лекції, побудовані за проблемним принципом, які читають професори та доценти кафедри, супроводжуються використанням мультимедійного та інтерактивного обладнання. Останні дозволяють демонструвати результати сучасних методів обстеження та відеозаписи окремих етапів операцій.

Керуючись принципами Болонської декларації, викладачі кафедри велику увагу приділяють впровадженню європейських стандартів підготовки молодих лікарів. На практичних заняттях широко використовуються тестові програми для сприяння засвоєння учбового матеріалу, постійно удосконалюються практичні навички студентів. Основна частина заняття проводиться у ліжка хворого, у діагностичних відділеннях і консультативній поліклініці.

Клінічними базами є провідні онкологічні установи: Національний інститут раку, Київський міський клінічний онкологічний центр, що дозволяє демонструвати студентам новітні діагностичні методи, проводити курацію хворих з будь-якою онкологічною патологією, застосовуючи сучасні терапевтичні засоби.

Велика робота проведена викладачами кафедри по переходу на Болонську систему навчання. Розроблені робоча навчальна програма, методичні рекомендації для студентів для практичних занять і самостійної роботи, методичні рекомендації для викладачів. Постійна робота проводиться по поповненню бази тестових завдань для перевірки проміжного та кінцевого рівня знань, у тому числі для бази даних державних кваліфікаційних іспитів КРОК-2 і КРОК-3.

Протягом останніх 5 років були видані підручники «Онкологія» українською, російською та англійською мовами, посібник для лікарів «Алгоритми сучасної онкології», посібники для студентів та лікарів-інтернів «Діагноз у клінічній онкології», «Сучасні методи променевої діагностики в онкології», «Рак молочної залози», «Колоректальний рак». Видане ІІ видання підручника «Онкологія». Співробітники кафедри є співавторами національного підручнику «Онкологія».

На кафедрі створені всі умови для викладання курсу англійською мовою. П’ять викладачів кафедри пройшли навчання на курсах на кафедрі іноземних мов НМУ та отримали відповідні сертифікати. Повністю сформований пакет навчально-методичної документації англійською мовою. У 2010 р. видано англомовний підручник.

Щорічно навчання на кафедрі проходять 10-12 груп іноземних студентів, яким викладають найдосвідченіші викладачі. У викладанні враховуються особливості онкологічної захворюваності та надання спеціалізованої допомоги у відповідних країнах.

Багато уваги на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми, як курація хворих, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження. Це дозволяє студентам засвоювати необхідні навички, поглиблювати одержані знання.

З 1999 р. плідно працює науковий студентський гурток. На сьогоднішній день у гуртку займаються близько 30 студентів. Гуртківці беруть участь в наукових конференціях, форумах, симпозіумах регіонального та міжнародного масштабу. Студентський науковий гурток – це ефективний засіб залучення здібної молоді до занять творчою, дослідницькою роботою.

Відповідальним на кафедрі онкології за навчально-методичну роботу та післядипломну освіту (робота з лікарями-інтернами) є доцент к.м.н. Зотов О.С.

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів